เพลง มาร์ช FARA

อาสาสมัครช่วยชีวิต ปลูกจิตสำนึกแห่งความปลอดภัย
ฝึกฝนทุกคนไม่หวั่นไหว ความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญ

*จับมือกันก้าวไปสู่จุดหมาย เหนื่อยเพียงใดไม่ท้อขอมุ่งมั่น
มอบแรงกาย ร่วมแรงใจ ห่วงใยกัน ร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยให้ตระการ
หลั่งน้ำใจ…ช่วยเหลือทุกคน
เอื้อเฟื้อ อดทน เสียสละ กล้าหาญ
มีวินัย ว่องไว ใฝ่รู้ สู้งาน
ปณิธาน ต้องรอดต้องปลอดภัย
อาสาสมัคร ทำได้เมื่อภัยมา
รู้ปัญหา เพื่อแก้ไข
เป็นขวัญกำลังใจ
เพื่อให้รัก…สามัคคี
ไม่ว่าเขาจะเป็นใครต้องปลอดภัยเพราะเรา FARA
FARA Safe Thailand Safe Mankind

(*ซ้ำ)