เมื่อวันที่ 23 October 2023 at Kathmandu, Nepal Mr.Tom Kanathat C. (อ.ทอม) Chairman of FARA International ทำพิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ สมาคมฯFARA ให้กับ Mr.Kamal President of FARA Japan สมาชิกใหม่ ประเทศที่ 9 ของ FARA ท่ามกลางกรรมการสำคัญ 2 ท่าน คือ Mr.Andy Maniam President of FARA International (Malaysia) และ Mr.Bhushan Singh Vice President of FARA International (Nepal)

กิจกรรมนี้เเป็นส่วนหนึ่งของ FARA Nepal Trip ระหว่างวันที่ 22-27 October ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดตั้งคณะกรมการ FARA Nepal และเยี่ยมเยียนเครือข่าย คือ Buddha Air เพื่อชมการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินกรณีเครื่องบินไถลออกนอกลานบิน ซึ่งมีการซ้อมอพยพผู้โดยสาร และกู้ตัวเครื่องบิน ณ สนามบิน กาฐมาณฑุ พร้อมทั้งประชุมเครือข่าย FARA Nepal รวมทั้งทัศนะศึกษา สถานที่สำคัญๆ หลายแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การที่ได้ไปบนเขา Nagarkot ในเช้าตรู่ของวันที่ 24 ซึ่งเป็นความโชคดีของคณะของเรา ที่ฟ้าเปิดจนแลเห็นเทือกเขาหิมาลัย และยอดเขาที่สูงที่สุดคือ เอเวอเรสต์ ครั้งต่อไป FARA Nepal Trip จะพาท่านไปสู่ “ลุมพินีสถาน” โปรดติดตามกันนะคะ

Nagarkot hill, Nepal