สมาคมการดับเพลิงและช่วย FARA Fire And Rescue Association

ที่อยู่ : 32/14 ม.7 ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ ปทุมธานี 12170

Address : 32/14 Moo7 Buengkasam Nong suea district Pathumtani Province 12170

เบอร์โทรศัพท์ 081-6393529, 081-4844838

Tel. +66 81 639 3529, +66 81 484 4838