การประชุมสภาฯ ERT ประเทศไทย (ECT) เมื่อวันที่ 23-25 มิถุนายน 2566 ณ โรงพยาบาลศรีสะเกษ
The general assembly of Emergency Response Team Council of
Thailand 23-25 JUNE 2023 At Sisaket Hospital