การประชุมสภาฯ ERT ประเทศไทย (ECT) เมื่อวันที่ 23-25 มิถุนายน 2566 ณ โรงพยาบาลศรีสะเกษ

The general assembly of Emergency Response Team Council of

Thailand 23-25 JUNE 2023 At Sisaket Hospital

☆ E-book คัมภีร์อัคคีภัย ชุดนี้หากมีประโยชน์ ที่จะทำให้แผ่นดินนี้มีความปลอดภัยได้บ้าง

☆ ขอกุศลนั้นจงถึงซึ่งทุกดวงจิตที่สถิตทั่วจักรวาล ขอจงสุขสำราญตลอดกาลนิรันดร์เทอญ

เกิดเหตุตรงไหน จัดการตรงนั้นทันทีในวินาทีแรก

ERT Emergency Response Team

Where did the incident happen? Deal with it right away in the first second.